İsfahan'dan Çıktım Çektim Besmele, Hamdu Senalar Olsun Geldim İsmil'e
Bir Garip Evlenme | 26.5.2017İSMİL'DE BİR GARİP EVLENME

İsmil Köyü'nde Abdullah oğlu Osman adında biri yaşarmış (1912 doğumlu) Osman,evlenmek ister fakat köyden bir türlü kendine göre birini bulamazmış.
Osman'ın artık canına tak eder ve soluğu valinin makamında alır.

Zamanın Konya valisi Cemil Bardakçı ya halini arzeder.
Ben evle-neceğim sen valisin beni evlendir der.
İlk önce şaşıran Vali,tamam der birini bulda evlendirelim
 dese de Osman bulamadığını bulamayacağını anlatır.

Vali Bardakçı,bu iş için Konya'yı iyi bilen bir memur görevlendirir.
Bir kız bulunur.Fakat Osman,kızı ille de göreceğim diye tutturur.
Kızı görür ama Osman bu sefer kızı beğenmez.Sonunda Keçeci Mehmed Ağa'nın kızı Miyase hanımla evlenmeye razı edilir.
Görücülüğü ve dünürlüğü Vali Bardakçı tarafından yapılır.
Düğün masrafları da Vali bey tarafından karşılanır.


Cemil Bardakçı bizzat kendi anılarında anlatmıştır.