İsfahan'dan Çıktım Çektim Besmele, Hamdu Senalar Olsun Geldim İsmil'e
Tatlı Kuyu | 25.5.2017

İsmil ' Datlı Guyu '

Eskiden İsmil'in suyu hep buradan karşılanırmış.
Eşeklerle, atlarla veya yayan olarak buradan doldurulan kaplar evlere taşınırmış.

Günümüzde belediye garajının yanında bulunan bu kuyunun görevlisi de altmışlı yıllarda fotoğraftaki Lulu Ahmet Dede imiş.
Kuyudan su çıkarmakla görevli olan Ahmet Dede 'Lulu' lakabını bu işe binayen almıştır.Lulucu Ahmed Bardak

Rivayetlere göre bu kuyunun tarihi İsmil'in kuruluşuna dayanır.
İsmil'e yerleşen ilk aileler su ihtiyacını karşılamak adına çeşitli yerleri kazmışlar ama bir türlü suya ulaşamamışlar.
Gece olup uykuya dalınca aile büyüklerinden birinin rüyasına bir aksakallı dede girmiş. Bu aksakallı dedenin hızır olduğu da rivayetlerdedir.
Rüyada bir yer işaretlemiş, sabah olup kalkınca o yeri kazmışlar ve suya ulaşmışlar.
Bu kazılan yer şimdiki datlı kuyunun yeridir.

Günümüzde hala aktif halde olan bu kuyu, çevredeki bütün kuyuların kurumasına karşın hala hizmet vermektedir.

Murat YAYLACI