İsfahan'dan Çıktım Çektim Besmele, Hamdu Senalar Olsun Geldim İsmil'e
Fodul Baba | 25.5.2017

İsmil'in karşısındaki dağlara Fodul Baba dağları derler.
Bu dağlar doğu batı uzantılıdır.Bu dağlarda her ne kadar iklime uygun bitkiler yetişsede,ağaç ve su bulunmamaktadır.

 

Fodulbaba dağları ismini 16.yy da yaşamış ve dağdaki yaban koyunlarına bakmakla ömrünü geçirmiş Fodul Baba'dan almıştır.
Fodul Baba burada konaklar,dağdaki koyunları himayesi altına alır.
Bu koyunların bakımı koruması Fodul Baba'ya aittir.


Fodul Baba'dan izinsiz bu dağda avlanmak yasaktır.
Avlanmak isteyenler Fodul Baba'dan destur alır, en fazla üç koyun kurban ederlerdi.Üçten fazlasına Fodul Baba izin vermezdi.


Ayrıca bu koyunlar İsmil halkı için kutsal sayılır,izinsiz avlananların başına çeşitli belaların geldiğine inanılırdı.
Hatta eski zamanlarda bir Konya paşasının bu koyunlar üzerine yürüdüğü ve başına türlü nusibetlerin geldiği yine yöre halkı tarafından anlatılagelir.

 

Bu dağda su ve ağaç halen yoktur.
Mehmed Edip Efendi,Nehcet'ül Menâzil adlı eserinde bu dağdan bahsederken bir havuzun olduğu,yaban koyunlarının ve diğer tüm hayvanların bu havuzdan su ihtiyacını karşıladıklarından bahseder.


Bu havuzdaki suyun hiç azalmadığı da yine notları arasındadır.
Günümüzde de bu dağda avlanmak oldukça tehlikelidir.
Hatta yakın tarihte bile bu dağa ava gidenlerden bazıları çeşitli nedenlerle orada hayatını kaybetmiştir.

 

Yaban koyunlarının sayısı bu günlerde her ne kadar azalsa da devlet koruması altına alınmış,sayılarının artması için çaba gösterilmektedir.
Özellikle yabancı gezginler açısından yaban koyunları oldukça önem teşkil etmektedir.